0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World Modus Super Series
Jonny Barnes
۴
۳
Adam Mould
Finished
۱۳:۰۵
Shane McGuirk
۴
۱
Timothy Verbrugghe
Finished
۱۳:۲۵
Nathan Girvan
۴
۱
Lisa Ashton
Finished
۱۳:۴۵
Adam Mould
۴
۳
Shane McGuirk
Finished
۱۳:۵۵
Lisa Ashton
۱
۴
Jonny Barnes
Finished
۱۴:۲۰
Timothy Verbrugghe
۲
۴
Nathan Girvan
Finished
۱۴:۳۰
Adam Mould
۴
۲
Lisa Ashton
Finished
۱۴:۵۵
Shane McGuirk
۴
۳
Nathan Girvan
Finished
۱۵:۱۰
Jonny Barnes
۲
۴
Timothy Verbrugghe
Finished
۱۵:۳۰
Lisa Ashton
۱
۴
Shane McGuirk
Finished
۱۵:۴۵
Timothy Verbrugghe
۴
۲
Adam Mould
Finished
۱۶:۰۵
Nathan Girvan
۲
۴
Jonny Barnes
Finished
۱۶:۲۵
Timothy Verbrugghe
۴
۲
Lisa Ashton
Finished
۱۶:۴۰
Jonny Barnes
۳
۴
Shane McGuirk
Finished
۱۷:۰۰
Adam Mould
۲
۴
Nathan Girvan
Finished
۱۷:۱۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید